Úterý, Červenec 7

Ubytování a prezence

Příslušníci HZS

Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno na kolejích České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol standardně od čtvrtka do neděle. Ubytování si hradí HZS krajů za své závodníky formou cestovních výdajů. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit:

nprap. Bc. Lenka Němcová

tel: 950850736
e-mail: lenka.nemcova@hzspraha.cz
mob: 778547751

 

por. Bc. Alena Tvarohová

tel: 950850737
e-mail: alena.tvarohova@hzspraha.cz
mob: 778547755

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možný, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu uvedeného v SIAŘ 25/2017 a tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.


Rozhodčí

Prezence rozhodčích bude probíhat na kolejích ČZÚ Suchdol, Kamýcká 1283, Praha 6 – Suchdol, KOLEJ JIH. Rozhodčí bude na stanovišti prezence zaevidován, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu Mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz, pro potřeby evidence služební průkaz u příslušníků HZS ČR. Rozhodčí, kteří nejsou příslušníky HZS ČR, předloží občanský průkaz.

Sportovci HZS

Prezence sportovců bude probíhat na kolejích ČZÚ Suchdol, Kamýcká 1283, Praha 6 – Suchdol, KOLEJ JIH. Sportovec bude na stanovišti prezence registrován do soutěže, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu Mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz, pro potřeby registrace do soutěže služební průkaz příslušníka.


Členové SDH

Platí propozice pro SDH. Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno na kolejích České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol od pátku do neděle. Ubytování je hrazeno pořadatelem. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit:

Ing. Martina Hartmanová

SH ČMS
e-mail: martinasmrzova@seznam.cz
mob: 774723158

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možný, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu a tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.


Rozhodčí

Prezence rozhodčích SH ČMS proběhne ve čtvrtek dne 24.srpna 2017 od 10:00 do 13:00 hodin na kolejích ČZU Praha Suchdol (ul. Kamýcká 129), kolej B.

Sportovci SDH

Prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců muži, ženy pro běh na 100 m s překážkami bude probíhat v pátek 25. srpna 2017 od 07:30 do 12:00 hodin – Olymp (stadion).

Prezence jednotlivců SDH jednotlivci muži, ženy, dorost pro výstup na věž bude probíhat na Výstavišti od 10.00 do 11.00 hodin.

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas a členský průkaz SH ČMS s fotografií. K prezenci je nutné mít sebou RAZÍTKO SDH (družstva i jednotlivci).

Při  prezenci vedoucí družstev a jednotlivci odevzdají :

  • originál přihlášku

 

Hosté

Prezence hostů proběhne na jednotlivých sportovištích, a to buď dne 25. srpna 2017 na Výstavišti Praha Holešovice, Výstaviště 67, Praha 7 nebo ve dnech 26. srpna 2017 – 27. srpna 2017 na sportovišti Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7. Host bude na stanovišti prezence zaevidován a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu Mistrovství.