Úterý, Červenec 7

Propozice SDH

 

Propozice republikového kola družstev dobrovolných hasičů

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH A  DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU 2017

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REBUBLIKY DOROSTU V DISCIPLÍNĚ VÝSTUP NA VĚŽ 2017

OZ MČR Praha 2017

Příloha č.1-přihláška do soutěže v požárním sportu

Příloha č.2-přihláška jednotlivce do soutěže v požárním sportu

Příloha č.3-protest

Příloha č.6-seznámení s jednotnou motorovou stříkačkou

Příloha č.7-rozpis tréninků družstev SDH-běh na 100 m překážek

Příloha č.8-rozpis prezence družstev SDH a jednotlivci (100 m)

Kvalifikační pravidla pro SDH

 

Pořadatel :

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Praha, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Městské sdružení hasičů Praha

Spolupořadatel:

Česká hasičská sportovní federace, o.s.

 

pod záštitou

Primátorky hlavního města Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA

Ministra vnitra ČR Bc. Milana Chovance

a

za přispění generálního partnera

25. – 27. srpna 2017

http://www.mrps2017.cz/

 

Místo konání :   Sportovní areál Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

50.1083456N, 14.4109814E

a

Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, Praha 7

50.105579N, 14.430476E

  1. Účast:

   • 15 desetičlenných družstev  mužů z  ČR + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 15 desetičlenných družstev žen z  ČR + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 2 desetičlenná družstva žen ČHJ a MHJ  + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 2 desetičlenná družstva mužů ČHJ a MHJ  + 1 vedoucí a 1 trenér
   • 16 jednotlivců pro disciplínu běh na 100m s překážkami – muži a ženy
   • 16 jednotlivců pro disciplínu výstup na cvičnou věž – muži a ženy
   • 48 jednotlivců pro disciplínu výstup na cvičnou věž – dorostenky, dorostenci

 

Věkové kategorie : muži, ženy – od 15-ti let v den konání soutěže

Dorost : mladší dorost 13 – 14 let ( ročníky narození 2003-2004)

střední dorost 15 – 16 let (2001 – 2002)

starší dorost    17 – 18 let (1999 -2000)

Všichni členové družstva, kteří reprezentují z titulu vítěze  krajského kola příslušný  kraj, musí mít trvalé bydliště v  tomto kraji nebo schválený přestup.

Na MČR nemohou za ČHJ nebo MHJ  startovat závodníci, kteří jsou řádnými členy SH ČMS a zúčastnili se krajských kol v požárním sportu SH ČMS 2017.

 Soutěže jednotlivců – 100 m překážek a výstup na věž se účastní závodníci, kteří se na MČR kvalifikovali na základě Kvalifikačních podmínek pro jednotlivce vydaných SH ČMS.

  

2. Harmonogram soutěže:

Čtvrtek 24. 8. 2017

10,00 – 13,00             prezence rozhodčích v místě ubytování – Česká zemědělská univerzita, kolej B

14,00 – 16,00             IMZ delegovaných rozhodčích v místě ubytování – Restaurace Klub C

Pátek 25. 8. 2017

7,30 – 12,00                prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců (muži, ženy), ale pouze ti, kteří se kvalifikovali na běh 100 m s překážkami – Olymp

10,00 – 11,00             porada vedoucích družstev SDH s vedením soutěže a vedoucími disciplín Olymp – tenisová hala. (v propozicích HZS uvedeno 9,00 – 10,00 , ale platí 10,00 – 11,00)

10,00 – 11,00             prezence SDH jednotlivci muži, ženy, dorostenci a dorostenky (výstup do 4. podlaží cvičné věže) – Výstaviště. Pokud bude závodník startovat jako jednotlivec (věž + 100 m) v obou disciplínách, provede presenci na Výstavišti.

 

08,00 – 12,45             tréninky výstupu do 4. podlaží cvičné věže (družstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muži a ženy) – Výstaviště; a běhu na 100 m s překážkami (družstva kategorie HZS ČR) – Olymp

 

Trénink – výstupu na cvičnou věž a běhu na 100 m s překážkami

10:30 – 10:45 SDH jednotlivci muži (věže)  – Výstaviště

10:45 – 11:00 SDH jednotlivci ženy (věže) – Výstaviště    

11:45 – 12:00 SDH dorostenky (věže) – Výstaviště

12:30 – 12:45 SDH dorostenci (věže) – Výstaviště

12:00 – 12:15 SDH jednotlivci muži (běh na 100 m s překážkami) – Olymp

12:15 – 12:30 SDH jednotlivci ženy (běh na 100 m s překážkami) – Olymp

Jednotlivci v běhu na 100 m s překážkami budou mít možnost tréninku i v době tréninku družstev

 

08,00 – 16,25             seznámení družstev SDH s čerpadlem pro požární útok – Olymp – tenisové kurty s umělým povrchem vedle posilovny

12,30 – 17,15             tréninky SDH v běhu na 100 m s překážkami dle rozpisu – Olymp

13,00 – 14,00              výstup do 1. podlaží cvičné věže (ženy, dorostenky, střední a mladší dorostenci)

14,10 – 14,20             výstup do 2. podlaží cvičné věže (starší dorostenci)

14,30 – 14,50              vyhlášení mistra a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže v kategorii dorostenky a mladší dorostenci a vyhlášení mistra ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže v kategorii starší dorostenci

15,00 – 17,15             výstup do 4. podlaží cvičné věže (HZS ČR a jednotlivci SDH muži)

17,30                          semifinále o absolutního mistra ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

17,45                          finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže

18,00                          finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

18,30                          slavnostní zahájení mistrovství – Výstaviště

19,15                          vyhlášení mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže, mistra HZS ČR a absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

Sobota 26. 8. 2017

07,00 – 10,30             běh na 100 m s překážkami (muži SDH)

07,30 – 12,30             běh na 100 m s překážkami (ženy SDH)

10,45 – 13,30             běh na 100 m s překážkami (muži HZS ČR)

12,45 – 13,30             finále běhu na 100 m s překážkami (ženy SDH)

13,45 – 14,00             finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami

14,10 – 14,20             vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami ve všech kategoriích a absolutního mistra v běhu na 100 m s překážkami, vyhlášení dvojboje HZS ČR

14,30 – 15,45             štafeta 4 x 100 m s překážkami (SDH ženy)

16,00 – 17,30             štafeta 4 x 100 m s překážkami (SDH muži)

17,45 – 19,00             štafeta 4 x 100 m s překážkami (HZS ČR)

Neděle 27. 8. 2017

08,30 – 14,00             požární útok (HZS ČR, SDH muži, SDH ženy)

14,30 – 15,15             vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami ve všech kategoriích, v disciplíně požární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství

15,15                          slavnostní zakončení mistrovství

 

3. Řídící štáb soutěže

velitel soutěže                                                     plk. Ing. Oldřich Klegr, HZS hl. m. Prahy

zástupce velitele soutěže                                 npor. Mgr. Jiří Musil, HZS hl. m. Prahy

tajemník soutěže                                                plk. Dr. Ing. Zdeněk, Hanuška MV-GŘ HZS ČR

ekonomická skupina                                          plk. Ing. Hana Hálová, HZS hl. m. Prahy

                                                                               Ing. Monika Němečková, SH ČMS

organizační skupina                                           plk. Ing. Lakis Jordanidis, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Bc. Jan Pecl, MV-GŘ HZS ČR

                                                                               Jiří Henc, ÚORHS SH ČMS

                                                                               Ing. Martina Hartmannová, ÚORHS SH ČMS

skupina mediální a doprovodných akcí          por. Bc. Martin Kavka, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Ivana Svitáková, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, MV-GŘ HZS ČR

                                                                               Jaroslava Čečrdlová, Ph.D., SH ČMS

skupina prezence, ubytování a stravování      plk. Ing. Jiří Hošek, HZS hl. m. Prahy

                                                                               plk. Ing. Štefan Molnár, HZS hl. m. Prahy

                                                                               plk. Ing. Zdeněk Salátek, HZS hl. m. Prahy

                                                                               Andrea Dopitová, ÚORM SH ČMS

                                                                               František Dlesk, ÚORHS SH ČMS

skupina dopravy                                                  plk. RSDr. Lubomír Žumár, HZS hl. m. Prahy

                                                                               mjr. Ing. Petr Varyš, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Miroslav Salač, HZS hl. m. Prahy

skupina KIS                                                          plk. Ing. Luboš Wimmer, HZS hl. m. Prahy

                                                                               mjr. Bc. Jan Výborný, DiS., HZS hl. m. Prahy

technická skupina, zajištění sportovišť           plk. Ing. David Vratislavský, HZS hl. m. Prahy

                                                                               npor. Mgr. Miloš Němec, HZS hl. m. Prahy

                                                                               ppor. Pavel Pečený, HZS hl. m. Prahy

hlasatelé                                                               por. Ing. Ivo Adámek, ZÚ HZS ČR

 

4. Sbor rozhodčích

Hlavní rozhodčí                                                  plk. Ing. Roman Vyskočil, HZS Ústeckého kraje

zástupce hlavního rozhodčího                         mjr. Ing. Libor Dušek, HZS Pardubického kraje

zástupce hlavního rozhodčího                         Tomáš Lefner, SH ČMS

rozhodčí disciplín

výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy                                nprap. Květoslav Filip, HZS Plzeňského kraje

běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                npor. Ing. Ivan Marek, HZS Moravskoslezského kraje

SDH muži                                                            Roman Mácha, SH ČMS

SDH ženy                                                            Josef Tichý, SH ČMS

štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                nprap. Zdeněk Veverka, HZS Olomouckého kraje

SDH muži                                                            Pavel Marschal, SH ČMS

SDH ženy                                                            Martin Žouželka, SH ČMS

požární útok

HZS ČR                                                                nprap. Darek Schejbal, HZS Jihomoravského kraje

SDH muži                                                            Václav Hančár, SH ČMS

SDH ženy                                                            Jiří Hartman, SH ČMS

zástupci rozhodčích disciplín

výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy                               nprap. Jaromír Kleveta, HZS Jihomoravského kraje

běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                plk. Ing. Ivo Oprchalský, HZS Pardubického kraje

SDH muži                                                            Radomír Fešar, SH ČMS

SDH ženy                                                            Jana Kovaříková, SH ČMS

štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                nprap. Jiří Brožek, HZS Kraje Vysočina

SDH muži                                                            Stanislav Šíma, SH ČMS

SDH ženy                                                             Václav Šimek, SH ČMS

požární útok

HZS ČR                                                                por. Milan Mathauser, Dis., HZS Plzeňského kraje

SDH muži                                                            Miroslav Pospíšil, SH ČMS

SDH ženy                                                             Ludvík Svoboda, SH ČMS

kontrola nářadí                                                   kpt. Bc. Zdeněk Ondráček, ŠVZ HZS ČR

                                                                               nprap. Václav Liboška, ŠVZ HZS ČR

                                                                               Jan Kopiště, SH ČMS

                                                                               Josef Boháček, ČHJ

                                                                               Jaroslav Musil, MHJ

                                                                               Milan Růžička, SH ČMS

startér                                                                   ppor. Jan Šimíček, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               ppor. Rostislav Mikulášek, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               pprap. Václav Ponocný, HZS Plzeňského kraje

                                                                               Miroslav Ježek, SH ČMS

rozhodčí                                                               nprap. Martin Sladký, HZS Zlínského kraje

                                                                               nprap. Jaroslav Kalous, HZS Pardubického kraje

                                                                               plk. Ing. Ivo Oprchalský, HZS Pardubického kraje

                                                                               nstržm. Rostislav Jirouš, HZS Olomouckého kraje

                                                                               nprap. Ing. Martin Rytíř, HZS Olomouckého kraje

                                                                               nprap. Karel Bukvic, HZS Libereckého kraje

                                                                               kpt. Ing. Pavel Hanus, HZS Jihočeského kraje

                                                                               mjr. Bc. Martin Škulina, HZS Jihočeského kraje

                                                                               nprap. Aleš Hrnčíř, HZS Jihomoravského kraje

                                                                               nprap. Lubomír Chlup, HZS Jihomoravského kraje

                                                                               pprap. Karel Tůma, HZS Středočeského kraje

                                                                               ppor. Jiří Fürst, HZS Středočeského kraje

                                                                               kpt. Bc. Jiří Nevosad, HZS Kraje Vysočina

                                                                               nprap. František Korytár, HZS Ústeckého kraje

                                                                               nstržm. Jan Polák, HZS Královéhradeckého kraje

                                                                               nstržm. Tomáš Maršál, HZS hl. města Prahy

                                                                               Hana Košťálová, SH ČMS

                                                                               Pavel Suchý, SH ČMS

                                                                               Věra Frgálová, SH ČMS

                                                                               Pavel Krejčí, SH ČMS

                                                                               Jan Soural, SH ČMS

                                                                               Jiří Šeps, SH ČMS

                                                                               Alfréd Krenauer, SH ČMS

                                                                               Miroslav Šindelář, SH ČMS

                                                                               Šárka Jankovská, SH ČMS

                                                                               Ilona Housková, SH ČMS

                                                                               Miroslav Staněk, SH ČMS

                                                                               Stanislav Hrnčíř, SH ČMS

                                                                               Markéta Oprchalská, SH ČMS

                                                                               Stanislav Hanulík, SH ČMS

                                                                               František Kotrc, SH ČMS

                                                                               Zuzana Kučerová, SH ČMS

                                                                               Ladislav Biskup, SH ČMS

                                                                               Milada Řeháková, SH ČMS

                                                                               Dušan Škrabal, SH ČMS

                                                                               Martin Klusák, Moravská hasičská jednota

                                                                               Věra Mrtvá, Moravská hasičská jednota

vyhodnocovací skupina                                    mjr. Ing. Jiří Čech, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               Bc. Josef Orgoník, SH ČMS

                                                                               Ing. Tomáš Klos, SH ČMS

hlavní časoměřič                                                kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka, HZS Moravskoslezského kraje

časomíra                                                              2 příslušníci HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               3 příslušníci HZS Královéhradeckého kraje

rozhodčí – náhradníci (zúčastní se mistrovství, jen pokud budou vyzváni pořadatelem k nahrazení některého z rozhodčích)

                                                                               nprap. Bc. Martin Nosek, HZS Jihočeského kraje

                                                                               npor. Radek Snášel, DiS., HZS Plzeňského kraje

                                                                               Václav Jankovský, SH ČMS

                                                                               Alena Šimková, SH ČMS

                                                                 

5. Všeobecná ustanovení

a) podání přihlášek

Ihned po kvalifikaci  na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO 12. 8. 2017 – zašlete na adresu: kolka@dh.cz Elektronicky vyplněnou přihlášku staženou ze stránek http://www.mrps2017.cz . Originál přihlášky s razítkem SDH přivezte na soutěž k prezenci. 

 Přílohou přihlášky musí být charakteristika družstva  v rozsahu max. 1 strana A4 – rovněž zaslat na uvedený e-mail do 15.8.2016.

 Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději u prezence.

 PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA SE VŠEMI ÚDAJI, VČETNĚ NASAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA DISCIPLÍNY !

b) startovní pořadí

Losování startovního pořadí soutěžních družstev bylo provedeno na jednání ÚORHS dne 30.3.2017. Bylo vylosováno následující pořadí soutěžních družstev:

MUŽI                                                                                               ŽENY

1) kraj Praha                                                                          1) kraj Liberecký

2) kraj Jihočeský                                                                   2) kraj Jihočeský

3) kraj Karlovarský                                                                3) kraj Středočeský 2

4) kraj Liberecký                                                                    4) kraj Olomoucký

5) kraj Středočeský 1                                                            5) Moravská hasičská jednota

6) Moravská hasičská jednota                                            6) Česká hasičská jednota

7) kraj Pardubický                                                                  7) kraj Pardubický

8) kraj Olomoucký                                                                  8) kraj Zlínský

9) kraj Královéhradecký                                                         9) kraj Vysočina

10) kraj Moravskoslezský                                                     10) kraj Královéhradecký

11) Česká hasičská jednota                                                 11) kraj Jihomoravský

12) kraj Plzeňský                                                                    12) kraj Plzeňský

13) kraj Středočeský 2                                                           13) kraj Praha

14) kraj Zlínský                                                                        14) kraj Ústecký

15) kraj Jihomoravský                                                            15) kraj Středočeský 1

16) kraj Ústecký                                                                      16) kraj Moravskoslezský

17) kraj Vysočina                                                                    17) kraj Karlovarský

c) prezence s příjezdy na mistrovství – viz Rozpis prezence v příloze 8

Prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců muži, ženy pro běh na 100 m s překážkami bude probíhat v pátek 25. srpna 2017 od 07:30 do 12:00 hodin – Olymp (stadion).

Presence jednotlivců SDH jednotlivci muži, ženy, dorost pro výstup na věž bude probíhat na Výstavišti od 10.00 do 11.00 hodin.

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas a členský průkaz SH ČMS s fotografií. K presenci je nutné mít sebou RAZÍTKO SDH (družstva i jednotlivci).

Při  prezenci vedoucí družstev a jednotlivci odevzdají :

 • originál přihlášku
 • vyplněné přílohy č.4 a 5

Presence rozhodčích SH ČMS proběhne ve čtvrtek dne 24.srpna 2017 od 10:00 do 13:00 hodin na kolejích ČZU Praha Suchdol (ul. Kamýcká 129).

d) ubytování

Pořadatel zajišťuje a hradí pro soutěžní družstva ubytování včetně snídaně (Kolej ČZU).

Pokud nemáte zájem o ubytování zajištěné pořadatelem, vyznačte toto v přihlášce.

Ubytování a stravování rozhodčích, technické čety, dobrovolníků a členů štábu zajistí pořadatel.

 e) stravování

Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěna strava v tomto rozsahu:

Rozhodčí a organizační pracovníci:

obědy              24. až 27. srpna 2017,

večeře             24. až 26. srpna 2017.

Technická četa:

obědy              24. až 27. srpna 2017,

večeře             24. až 26. srpna 2017.

Technická četa ZÚ HZS ČR:

obědy              21. až 27. srpna 2017,

večeře             21. až 26. srpna 2017.

Sportovci Slovenské republiky:

snídaně           25. až 27. srpna 2017 v místě ubytování

obědy              25. až 27. srpna 2017,

večeře             24. až 26. srpna 2017.

Sportovci:

snídaně 26. až 27. srpna 2017 v místě ubytování (pokud využijí ubytování zajištěné pořadatelem).

Na zajištění další stravy bude družstvu poskytnut jednorázový příspěvek 2 000 Kč v hotovosti a jednotlivcům 100 Kč.

Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství. Podrobnější informace o možnostech stravování budou sděleny při prezenci.

f) zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí Zdravotnická záchranná služba Praha. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadatelům přihlašovatel.

g) doprava soutěžících

Všichni soutěžící si dopravu zajistí na vlastní náklady.

h) doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků

Doprava rozhodčích a dalších organizačních pracovníků bude proplacena na základě

vyplnění cestovního příkazu dle platné Směrnice o cestovních náhradách SH ČMS.

 

6. Technická ustanovení

Mistrovství  ČR bude provedeno dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (dále jen SHS)  schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012  I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) včetně všech dodatků a dle propozic této soutěže.

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:

– 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny,

– 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,

– 1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího).

Protest se podává pouze písemně dle přílohy č. 3  propozic.

b) Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem

– běh na 100 m s překážkami HZS ČR muži a SDH muži (4 dráhy),

– běh na 100 m s překážkami SDH ženy (3 dráhy),

– štafeta 4 x 100 m s překážkami (2 dráhy),

– požární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu.

Disciplína výstup do 1. podlaží cvičné věže (kategorie DOROST a SDH ženy) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaží cvičné věže (4 dráhy).

c) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

d) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

e) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů, se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., a 6. dosažený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosažený čas) a do finále o mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.).

f) Závodnice (kategorie SDH ženy, dorostenky – od 15 let ke dni konání soutěže) v disciplíně výstup do 1. podlaží cvičné věže, které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., a 4.).

g) Závodníci v kategorii DOROSTU (dorostenky a dorostenci ) v disciplíně výstup na cvičnou věž budou hodnoceni každý ve své kategorii systémem započítání lepšího dosaženého času ze dvou pokusů.

h) V každém pokusu v disciplíně výstup do 1., a 4. podlaží cvičné věže a v disciplíně běh na 100 m s překážkami je možný pouze jediný chybný start.

ch) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami muži SDH a ženy dodá pořadatel jednotný hasicí přístroj.

i) V disciplíně požární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít každé soutěžní družstvo vlastní. Značky pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu, může nainstalovat na dráhu až v době přípravy a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit.

Při plnění disciplíny se bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka Rosenbauer FOX III, nebude použit přetlakový ventil.

Při plnění disciplíny lze použít přechod na savice (při jeho použití nemůže být uznán národní rekord) a nástřikové terče.

Seznámení s  jednotnou motorovou stříkačkou  je pro družstva dobrovolné a bude připraveno dne 25.8. 2017 dle rozpisu v příloze č. 6.

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají platným Pravidlům požárního sportu a platné Směrnici hasičských soutěží SH ČMS včetně všech dodatků, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

k) Hodnocení výkonů bude u družstev a jednotlivců SDH provedeno :

– v soutěži jednotlivců v disciplínách výstup na věž a běh na 100 m s překážkami,

– v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,

– v soutěži družstev v disciplíně požární útok,

– v celkovém pořadí družstev.

l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol může být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz.

m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěžní družstvo bez čepic. Vedoucí družstev žádáme, aby si sebou přivezli vycházkový stejnokroj pro případ potřeby při slavnostním zahájení.

n) Každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním náramkem na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.

Vedoucí družstva bude po celou dobu soutěže označen visačkou, kterou obdrží u presence.

o) Členové sboru rozhodčích SH ČMS nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.

p) Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen „IMZ“) dne 24. srpna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil. Dále se IMZ zúčastní zástupci hlavního rozhodčího mistrovství Ing. Tomáš Lefner, mjr. Ing. Libor Dušek a tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. IMZ se bude konat v prostorech kolejí ČZU Praha Suchdol a program bude upřesněn při zahájení IMZ.

Porada vedoucích družstev kategorií SDH muži a ženy s vedením soutěže a rozhodčími disciplín se uskuteční v pátek 25. srpna 2017 od 10.00 do 11.00 hodin v Tenisové hale (Olymp)

Na poradu vedoucích se dostaví pouze vedoucí družstva označený visačkou.

q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to:

– hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěma bílými pruhy

– zástupce hlavního rozhodčího – červený návlek s jedním bílým pruhem

– rozhodčí disciplíny – červený návlek bez pruhů

– rozhodčí – zelený návlek.

r) Podrobnější informace o mistrovství budou průběžně zveřejňovány na internetové adrese http://mrps2017.cz/.

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech

Prostor výkonu disciplín bude od prostoru diváků oddělen. Do prostoru výkonu disciplín bude mít přístup pouze vedoucí družstva respektive řádně označený člena družstva (např. vestou, kterou obdrží družstvo u presence)  a závodníka(ky) připravující se na výkon disciplíny.

Sportovní areál Olymp bude každý den uzavřen ve 22:00 hod.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v těchto propozicích. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu  obdrží vedoucí družstev při prezenci nebo na poradě. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 

Srdečné blahopřání všem, kteří se svými výkony probojovali až do republikového kola, šťastnou cestu do Prahy a těšíme se nashledanou.

Jiří Henc v.r.                                                Josef Bidmon v.r.

vedoucí ÚORHS                                              vedoucí ÚORM