Úterý, Červenec 7

Propozice HZS ČR

P r o p o z i c e

„Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu“ v roce 2017

1. Pořadatelem mistrovství je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, Praha 414, Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“), Římská 45, Praha 2. Spolupořadatelem je Česká hasičská sportovní federace, o. s.

2. Mistrovství se uskuteční ve dnech 25 až 27. srpna 2017. Disciplíny proběhnou následovně:

a) výstup do 4. podlaží cvičné věže – Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, Praha 7 (dále jen „Výstaviště“)

b) ostatní disciplíny – sportovní areál Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 (dále jen „Olymp“).

3. Mistrovství se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého HZS kraje složené výhradně z příslušníků HZS ČR a jedno soutěžní družstvo HZS podniku, které nominuje Asociace velitelů HZS podniků, z. s., a pořadatel pozve. Mimo soutěž se mistrovství zúčastní reprezentační družstvo Slovenské republiky. Soutěžní družstvo HZS podniku a reprezentační družstvo Slovenské republiky soutěží v kategorii HZS ČR.

Organizační pracovníci:

velitel soutěže                                                     plk. Ing. Oldřich Klegr, HZS hl. m. Prahy

zástupce velitele soutěže                                 npor. Mgr. Jiří Musil, HZS hl. m. Prahy

tajemník soutěže                                                plk. Dr. Ing. Zdeněk, Hanuška MV-GŘ HZS ČR

ekonomická skupina                                          plk. Ing. Hana Hálová, HZS hl. m. Prahy

                                                                               Ing. Monika Němečková, SH ČMS

organizační skupina                                           plk. Ing. Lakis Jordanidis, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Bc. Jan Pecl, MV-GŘ HZS ČR

                                                                               Jiří Henc, ÚORHS SH ČMS

                                                                               Ing. Martina Hartmannová, ÚORHS SH ČMS

skupina mediální a doprovodných akcí          por. Bc. Martin Kavka, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Ivana Svitáková, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, MV-GŘ HZS ČR

                                                                               Jaroslava Čečrdlová, Ph.D., SH ČMS

skupina prezence, ubytování a stravování      plk. Ing. Jiří Hošek, HZS hl. m. Prahy

                                                                               plk. Ing. Štefan Molnár, HZS hl. m. Prahy

                                                                               plk. Ing. Zdeněk Salátek, HZS hl. m. Prahy

                                                                               Andrea Dopitová, ÚORM SH ČMS

                                                                               František Dlesk, ÚORHS SH ČMS

skupina dopravy                                                  plk. RSDr. Lubomír Žumár, HZS hl. m. Prahy

                                                                               mjr. Ing. Petr Varyš, HZS hl. m. Prahy

                                                                               kpt. Ing. Miroslav Salač, HZS hl. m. Prahy

skupina KIS                                                          plk. Ing. Luboš Wimmer, HZS hl. m. Prahy

                                                                               mjr. Bc. Jan Výborný, DiS., HZS hl. m. Prahy

technická skupina, zajištění sportovišť           plk. Ing. David Vratislavský, HZS hl. m. Prahy

                                                                               npor. Mgr. Miloš Němec, HZS hl. m. Prahy

                                                                               ppor. Pavel Pečený, HZS hl. m. Prahy

hlasatelé                                                               por. Ing. Ivo Adámek, ZÚ HZS ČR

4. Sbor rozhodčích:

Hlavní rozhodčí                                                  plk. Ing. Roman Vyskočil, HZS Ústeckého kraje

zástupce hlavního rozhodčího                         mjr. Ing. Libor Dušek, HZS Pardubického kraje

zástupce hlavního rozhodčího                         Tomáš Lefner, SH ČMS

rozhodčí disciplín

výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy                                nprap. Květoslav Filip, HZS Plzeňského kraje

běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                npor. Ing. Ivan Marek, HZS Moravskoslezského kraje

SDH muži                                                            Roman Mácha, SH ČMS

SDH ženy                                                            Josef Tichý, SH ČMS

štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                nprap. Zdeněk Veverka, HZS Olomouckého kraje

SDH muži                                                            Pavel Marschal, SH ČMS

SDH ženy                                                            Martin Žouželka, SH ČMS

požární útok

HZS ČR                                                                nprap. Darek Schejbal, HZS Jihomoravského kraje

SDH muži                                                            Václav Hančár, SH ČMS

SDH ženy                                                            Jiří Hartman, SH ČMS

zástupci rozhodčích disciplín

výstup do 4. podlaží cvičné věže

HZS ČR, SDH muži a ženy                               nprap. Jaromír Kleveta, HZS Jihomoravského kraje

běh na 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                plk. Ing. Ivo Oprchalský, HZS Pardubického kraje

SDH muži                                                            Radomír Fešar, SH ČMS

SDH ženy                                                            Jana Kovaříková, SH ČMS

štafeta 4 x 100 m s překážkami

HZS ČR                                                                nprap. Jiří Brožek, HZS Kraje Vysočina

SDH muži                                                            Stanislav Šíma, SH ČMS

SDH ženy                                                             Václav Šimek, SH ČMS

požární útok

HZS ČR                                                                por. Milan Mathauser, Dis., HZS Plzeňského kraje

SDH muži                                                            Miroslav Pospíšil, SH ČMS

SDH ženy                                                             Ludvík Svoboda, SH ČMS

kontrola nářadí                                                   kpt. Bc. Zdeněk Ondráček, ŠVZ HZS ČR

                                                                               nprap. Václav Liboška, ŠVZ HZS ČR

                                                                               Jan Kopiště, SH ČMS

                                                                               Josef Boháček, ČHJ

                                                                               Jaroslav Musil, MHJ

                                                                               Milan Růžička, SH ČMS

startér                                                                   ppor. Jan Šimíček, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               ppor. Rostislav Mikulášek, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               pprap. Václav Ponocný, HZS Plzeňského kraje

                                                                               Miroslav Ježek, SH ČMS

rozhodčí                                                               nprap. Martin Sladký, HZS Zlínského kraje

                                                                               nprap. Jaroslav Kalous, HZS Pardubického kraje

                                                                               plk. Ing. Ivo Oprchalský, HZS Pardubického kraje

                                                                               nstržm. Rostislav Jirouš, HZS Olomouckého kraje

                                                                               nprap. Ing. Martin Rytíř, HZS Olomouckého kraje

                                                                               nprap. Karel Bukvic, HZS Libereckého kraje

                                                                               kpt. Ing. Pavel Hanus, HZS Jihočeského kraje

                                                                               mjr. Bc. Martin Škulina, HZS Jihočeského kraje

                                                                               nprap. Aleš Hrnčíř, HZS Jihomoravského kraje

                                                                               nprap. Lubomír Chlup, HZS Jihomoravského kraje

                                                                               pprap. Karel Tůma, HZS Středočeského kraje

                                                                               ppor. Jiří Fürst, HZS Středočeského kraje

                                                                               kpt. Bc. Jiří Nevosad, HZS Kraje Vysočina

                                                                               nprap. František Korytár, HZS Ústeckého kraje

                                                                               nstržm. Jan Polák, HZS Královéhradeckého kraje

                                                                               nstržm. Tomáš Maršál, HZS hl. města Prahy

                                                                               Hana Košťálová, SH ČMS

                                                                               Pavel Suchý, SH ČMS

                                                                               Věra Frgálová, SH ČMS

                                                                               Pavel Krejčí, SH ČMS

                                                                               Jan Soural, SH ČMS

                                                                               Jiří Šeps, SH ČMS

                                                                               Alfréd Krenauer, SH ČMS

                                                                               Miroslav Šindelář, SH ČMS

                                                                               Šárka Jankovská, SH ČMS

                                                                               Ilona Housková, SH ČMS

                                                                               Miroslav Staněk, SH ČMS

                                                                               Stanislav Hrnčíř, SH ČMS

                                                                               Markéta Oprchalská, SH ČMS

                                                                               Stanislav Hanulík, SH ČMS

                                                                               František Kotrc, SH ČMS

                                                                               Zuzana Kučerová, SH ČMS

                                                                               Ladislav Biskup, SH ČMS

                                                                               Milada Řeháková, SH ČMS

                                                                               Dušan Škrabal, SH ČMS

                                                                               Martin Klusák, Moravská hasičská jednota

                                                                               Věra Mrtvá, Moravská hasičská jednota

vyhodnocovací skupina                                    mjr. Ing. Jiří Čech, HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               Bc. Josef Orgoník, SH ČMS

                                                                               Ing. Tomáš Klos, SH ČMS

hlavní časoměřič                                                kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka, HZS Moravskoslezského kraje

časomíra                                                              2 příslušníci HZS Moravskoslezského kraje

                                                                               3 příslušníci HZS Královéhradeckého kraje

rozhodčí – náhradníci (zúčastní se mistrovství, jen pokud budou vyzváni pořadatelem k nahrazení některého z rozhodčích)

                                                                               nprap. Bc. Martin Nosek, HZS Jihočeského kraje

                                                                               npor. Radek Snášel, DiS., HZS Plzeňského kraje

                                                                               Václav Jankovský, SH ČMS

                                                                               Alena Šimková, SH ČMS

5. Všeobecná ustanovení

a) Podání přihlášek

Vyplněnou přihlášku staženou z oficiálních stránek mistrovství http://www.mrps2017.cz zašlou soutěžní družstva emailem na adresu mrps2017@hzspraha.cz. Potvrzenou písemnou přihlášku zašlou na MV-GŘ HZS ČR, kpt. Ing. Bc. Jan Pecl. Termín pro podávání přihlášek je nejpozději do 11. srpna 2017.

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 17:00 hodin 24. srpna 2017 na poradě vedoucích družstev kategorie HZS ČR.

b) Startovní pořadí

Losování startovního pořadí soutěžních družstev bylo provedeno na poradě ředitelů HZS krajů dne 10. května 2017. Bylo vylosováno následující pořadí soutěžních družstev:

1. Zlínský kraj, 2. Moravskoslezský kraj, 3. HZS podniku, 4. Hlavní město Praha, 5. Středočeský kraj, 6. Plzeňský kraj, 7. Pardubický kraj, 8. Jihomoravský kraj, 9. Kraj Vysočina, 10. Jihočeský kraj, 11. Ústecký kraj, 12. Královéhradecký kraj, 13. Karlovarský kraj, 14. Slovenská republika, 15. Olomoucký kraj, 16. Liberecký kraj.

c) Prezence a příjezdy na mistrovství

Prezence soutěžících a rozhodčích mistrovství bude probíhat 24. srpna 2017 na České zemědělské univerzitě, KOLEJ JIH, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol dle rozpisu uvedeného v bodě 7. Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Obecné informace o místě konání, ubytování, stravování, dopravě a další informace jsou postupně uveřejňovány na webu: http://www.mrps2017.cz/. Dokladem k ověření totožnosti pro ubytování je občanský průkaz, pro prezenci příslušníků HZS ČR výhradně služební průkaz.

d) Ubytování

Ubytování sboru rozhodčích zajistí pořadatel na kolejích České zemědělské univerzitě, KOLEJ JIH. Podrobnější informace o ubytování budou sděleny při prezenci.

e) Stravování

Na náklady pořadatelů budou v době konání mistrovství zajištěny organizačním pracovníkům a sboru rozhodčích obědy a večeře včetně ochranných nápojů v tomto rozsahu:

Rozhodčí a organizační pracovníci:

     obědy 24. až 27. srpna 2017,

     večeře 24. až 26. srpna 2017.

Technická četa:

     obědy 24. až 27. srpna 2017,

     večeře 24. až 26. srpna 2017.

Technická četa ZÚ HZS ČR:

     obědy 21. až 27. srpna 2017,

     večeře 21. až 26. srpna 2017.

Sportovci Slovenské republiky:

     snídaně 25. až 27. srpna 2017 v místě ubytování,

     obědy 25. až 27. srpna 2017,

     večeře 24. až 26. srpna 2017.

Snídaně pro rozhodčí, organizační pracovníky, technickou četu ZÚ HZS ČR a sportovce HZS ČR budou zabezpečeny v místě ubytování a hrazeny individuálně v rámci cestovního příkazu.

Pro rozhodčí začíná stravování obědem dne 24. srpna 2017 od 11,30 do 13,00 hodin v místě ubytování – Česká zemědělská univerzita, restaurace Klub C.

Na sportovištích bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady účastníků nebo návštěvníků mistrovství. Podrobnější informace o stravování budou sděleny při prezenci.

f) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků mistrovství

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy počínaje tréninky 25. srpna 2017. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadatelům přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

6. Technická ustanovení

Mistrovství bude provedeno podle Pravidel požárního sportu (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 26/2007, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Pravidla“) a s tímto doplněním:

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:

– 300,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny,

– 500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu,

– 1.000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího).

b) Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem

– běh na 100 m s překážkami HZS ČR muži a SDH muži (4 dráhy),

– běh na 100 m s překážkami SDH ženy (3 dráhy),

– štafeta 4 x 100 m s překážkami (2 dráhy),

– požární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu.

Disciplína výstup do 1. podlaží cvičné věže (kategorie SDH ženy) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaží cvičné věže (4 dráhy).

c) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

d) Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

e) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů, se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., 1. a 6. dosažený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosažený čas) a do finále o mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále 2., 1. a 3.).

f) Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně výstup do 1. podlaží cvičné věže, které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).

g) V každém pokusu v disciplíně výstup do 1., 2. a 4. podlaží cvičné věže a v disciplíně běh na 100 m s překážkami je možný pouze jediný chybný start. Při posuzování viníka chybného startu bude postupováno podle zpřísněných hledisek uvedených v pravidle 54 odst. 8 Pravidel.

h) Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami použije každé soutěžní družstvo vlastní hasicí přístroj.

i) V disciplíně požární útok budou provedeny 2 pokusy. Proudnice bude mít každé soutěžní družstvo vlastní.

j) Družstvo HZS podniku, které pořadatel podle odstavce 3 těchto propozic na mistrovství pozve, může být pod garancí přihlašovatele a Asociace velitelů HZS podniků, z. s., doplněno o max. 4 závodníky jiného HZS podniku.

k) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 61 Pravidel:

– v soutěži jednotlivců v disciplínách výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami a ve dvojboji,

– v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,

– v soutěži družstev v disciplíně požární útok,

– v celkovém pořadí družstev.

l) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol podle pravidla 59 Pravidel může být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz.

m) Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěžní družstvo bez čepic. Každé soutěžní družstvo HZS kraje bude mít při slavnostním nástupu prapor svého HZS kraje, který ponese vedoucí soutěžního družstva v pracovním stejnokroji I (sako, modrá košile, čepice se štítkem a tmavé kalhoty).

n) Každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním náramkem na ruce, který mu bude nalepen při prezenci. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.

o) Členové sboru rozhodčích nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji I (sako, čepice se štítkem a tmavé kalhoty, modrá košile) a k plnění úkolů v souladu s pravidlem 25 odst. 7 Pravidel v jednotné ústroji pro rozhodčí i odchylně od pracovního stejnokroje I a jeho doplňků, které může stanovit velitel soutěže. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.

p) Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen „IMZ“) dne 24. srpna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství plk. Ing. Roman Vyskočil, dále se IMZ zúčastní por. Ing. Tomáš Lefner, mjr. Ing. Libor Dušek a tajemník soutěže plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. IMZ se bude konat v prostorách kolejí ČZU Praha Suchdol. Program bude upřesněn při zahájení IMZ.

Porada vedoucích družstev kategorie HZS ČR muži s vedením soutěže a rozhodčími disciplín se uskuteční 24. srpna 2017 od 16:00 do 17:00 hodin v prostorách kolejí ČZU Praha Suchdol.

q) Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to:

– hlavní rozhodčí – červený návlek s dvěma bílými pruhy

– zástupce hlavního rozhodčího – červený návlek s jedním bílým pruhem

– rozhodčí disciplíny – červený návlek bez pruhů

– rozhodčí – zelený návlek.

r) Pro zajištění jednotné ústroje, mimo technickou skupinu, nastoupí k plnění úkolů organizační pracovníci, hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího a hosté- příslušníci HZS ČR ve slavnostním stejnokroji (tmavomodré sako, tmavomodré kalhoty, bílá košile, tmavomodrá vázanka, tmavomodrá čepice se štítkem). Při plnění úkolů v průběhu mistrovství budou organizační pracovníci, rozhodčí a členové technické čety vystrojeni polokošilí dle označení skupiny.

7. Časový rozpis mistrovství

Čtvrtek 24. 8. 2017

10,00 – 13,00 prezence rozhodčích v místě ubytování – Česká zemědělská univerzita, kolej B

10,00 – 16,00 prezence družstev kategorie HZS ČR v místě ubytování – Česká zemědělská univerzita, kolej B

14,00 – 16,00 IMZ delegovaných rozhodčích v místě ubytování – Restaurace Klub C

16,00 – 17,00 porada vedoucích družstev kategorie HZS ČR v místě prezence v místě ubytování – Restaurace Klub C

Pátek 25. 8. 2017

7,30 – 12,00 prezence družstev kategorie SDH a jednotlivců (muži, ženy) na běh 100 m s překážkami – Olymp

10,00 – 11,00 prezence SDH jednotlivci muži, ženy, dorostenci a dorostenky (výstup do 4. podlaží cvičné věže) – Výstaviště

08,00 – 12,45 tréninky výstupu do 4. podlaží cvičné věže (družstva kategorie HZS ČR a jednotlivci SDH muži a ženy) – Výstaviště; a běhu na 100 m s překážkami (družstva kategorie HZS ČR) – Olymp

výstup do 4. podlaží cvičné věže                           běh na 100 m s překážkami

08:00 – 08:15 Zlínský kraj                                           08:00 – 08:15 Kraj Vysočina

08:15 – 08:30 Moravskoslezský kraj                         08:15 – 08:30 Jihočeský kraj

08:30 – 08:45 HZS podniku                                         08:30 – 08:45 Ústecký kraj

08:45 – 09:00 Hlavní město Praha                             08:45 – 09:00 Královéhradecký kraj

09:00 – 09:15 Středočeský kraj                                   09:00 – 09:15 Karlovarský kraj

09:15 – 09:30 Plzeňský kraj                                         09:15 – 09:30 Slovenská republika

09:30 – 09:45 Pardubický kraj                                     09:30 – 09:45 Olomoucký kraj

09:45 – 10:00 Jihomoravský kraj                                09:45 – 10:00 Liberecký kraj

10:00 – 10:15 Kraj Vysočina                                        10:00 – 10:15 Zlínský kraj

10:15 – 10:30 Jihočeský kraj                                       10:15 – 10:30 Moravskoslezský kraj

10:30 – 10:45 SDH jednotlivci muži                            10:30 – 10:45 HZS podniku

10:45 – 11:00 SDH jednotlivci ženy                            10:45 – 11:00 Hlavní město Praha

11:00 – 11:15 Ústecký kraj                                           11:00 – 11:15 Středočeský kraj

11:15 – 11:30 Královéhradecký kraj                            11:15 – 11:30 Plzeňský kraj

11:30 – 11:45 Karlovarský kraj                                     11:30 – 11:45 Pardubický kraj

11:45 – 12:00 Slovenská republika                              11:45 – 12:00 Jihomoravský kraj

12:00 – 12:15 Olomoucký kraj                                      12:00 – 12:15 SDH jednotlivci muži

12:15 – 12:30 Liberecký kraj                                         12:15 – 12:30 SDH jednotlivci ženy

08,00 – 16,25 seznámení družstev SDH s čerpadlem pro požární útok – Olymp – tenisové kurty s umělým povrchem vedle posilovny

09,00 – 10,00 porada vedoucích družstev SDH s vedením soutěže a vedoucími disciplín Olymp – tenisová hala.

12,30 – 17,15 tréninky SDH v běhu na 100 m s překážkami dle rozpisu – Olymp

13,00 – 14,00 výstup do 1. podlaží cvičné věže (ženy, dorostenky a mladší dorostenci)

14,10 – 14,20 výstup do 2. podlaží cvičné věže (starší dorostenci)

14,30 – 14,50 vyhlášení mistra a mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže v kategorii dorostenky a mladší dorostenci a vyhlášení mistra ČR ve výstupu do 2. podlaží cvičné věže v kategorii starší dorostenci

15,00 – 17,15 výstup do 4. podlaží cvičné věže (HZS ČR a jednotlivci SDH muži)

17,30 semifinále o absolutního mistra ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

17,45 finále o mistryni ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže

18,00 finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

18,30 slavnostní zahájení mistrovství – Výstaviště

19,15 vyhlášení mistryně ČR ve výstupu do 1. podlaží cvičné věže, mistra HZS ČR a absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže

Sobota 26. 8. 2017

07,00 – 10,30 běh na 100 m s překážkami (muži SDH)

07,30 – 12,30 běh na 100 m s překážkami (ženy SDH)

10,45 – 13,30 běh na 100 m s překážkami (muži HZS ČR)

12,45 – 13,30 finále běhu na 100 m s překážkami (ženy SDH)

13,45 – 14,00 finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami

14,10 – 14,20 vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami ve všech kategoriích a absolutního mistra v běhu na 100 m s překážkami, vyhlášení dvojboje HZS ČR

14,30 – 15,45 štafeta 4×100 m s překážkami (SDH ženy)

16,00 – 17,30 štafeta 4×100 m s překážkami (SDH muži)

17,45 – 19,00 štafeta 4×100 m s překážkami (HZS ČR)

Neděle 27. 8. 2017

08,30 – 14,00 požární útok (HZS ČR, SDH muži, SDH ženy)

14,30 – 15,15 vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4×100 m s překážkami ve všech kategoriích, v disciplíně požární útok ve všech kategoriích a celkových výsledků mistrovství

15,15 slavnostní zakončení mistrovství