Úterý, Červenec 7

Podání přihlášek SDH

Ihned po kvalifikaci  na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO 12. 8. 2017 – zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu: kolka@dh.cz. Originál přihlášky s razítkem SDH přivezte na soutěž k prezenci. 

Přílohou přihlášky musí být charakteristika družstva  v rozsahu max. 1 strana A4 – rovněž zaslat na uvedený e-mail do 15.8.2016.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA SE VŠEMI ÚDAJI, VČETNĚ NASAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA DISCIPLÍNY !

 

Přihláška ke stažení:

prihlaska-mrps2017

prihlaska jednotlivce-mrps2017