Úterý, Duben 23

Účast pražských hasičů na Mezinárodní soutěži v požárním sportu v Leningradě

S disciplínami požárního sportu se Češi setkali poprvé v roce 1966, kdy je na soutěži států sdružených v CTIF krátce představili ruští požárníci, ale do Československa se současná podoba disciplín dostala v roce 1967. Ten samý rok se z cest po SSSR vrátil Ing. Pavel Stoklásek, bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany a průkopník požárního sportu u nás.

První nábor byl mezi hasiči z povolání v Praze. Úkolem totiž bylo sestavit družstvo na 1. Mezinárodní soutěž v požárním sportu, která se měla konat v roce 1968 v Leningradě. Vedením tohoto družstva a jeho tréninkem byl pověřen Albín Porš, velitel požární stanice v Dejvicích. K přípravě družstva byla pozvaná i trenérka atletiky Olga Fomenková a trénovalo se na stadionech Rudá Hvězda a Kotlářka.

Sestavené družstvo mělo nejprve 23 členů z řad pražských hasičů a nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s požárním sportem. Na stanici v Holešovicích trénovali výstup na věž a před odletem do SSSR absolvovali 2 čtrnáctidenní soustředění. Do konečné sestavy, která nás reprezentovala, se dostali: Josef Hřebík, Bohumil Jansa, Jiří Josef, Jiří Krása, Karel Kučera, Jan Lidický, Václav Šubrt, Jaroslav a Petr Vinopalovi a Pavel Rambousek.

Členové našeho družstva v zadní řadě: 1. Jiří Josef, 2. Jaroslav Vinopal, 3. Josef Hřebík, 4. Bohumil Jansa, 5. Jan Lidický, 6. Jiří Krása, 7. Václav Šubrt, 8. Olga Fomenková, 9. Petr Vinopal, 10. Karel Kučera, 11. Pavel Rambousek, 12. Albín Porš.

V polovině srpna celý tým odletěl do Moskvy a dále do Leningradu. V době okupace, 21.srpna 1968, byli tedy již všichni na místě soutěže, ale na protest proti dění u nás se družstvo rozhodlo na soutěži nestartovat. Vedení výpravy však sportovce zlomilo a donutilo je startovat pod trestem tvrdých sankcí.

Soutěžilo se v disciplínách, které jsou součástí požárního sportu dodnes:

  • výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku
  • běh na 100 m s překážkami
  • štafeta 4x 100 m
  • požární útok
  • dvojboj (součet z výstupu do 4. podlaží cvičné věže a běhu na 100 m s překážkami)

Členové našeho družstva si nevedli dobře, ale většinu disciplín, hlavně jejich provedení a dodržování pravidel, viděli na místě poprvé a měli nevhodné nářadí, oblečení a především obuv. Při výstupu na věž dokonce Karel Kučera spadl ze 2. patra, ale naštěstí bez následků. Oproti tomu v požárním útoku, kdy družstvo první pokus nedokončilo kvůli technické závadě, podalo protest a útok opakovalo, zaběhli naši hasiči druhý nejrychlejší čas, hned za Rumunskem.

Kromě skvělého umístění v požárním útoku získali členové družstva také první zkušenosti s provedením disciplín požárního sportu, s vhodným materiálem a se způsobem tréninku.

Po soutěži naše členy čekala další nepříjemnost, kdy byl vydán zákaz létání do Prahy, takže všichni museli v Leningradě zůstat ještě další 3 týdny. Po návratu se družstvo rozpadlo a část emigrovala.