Úterý, Duben 23

V Praze se v srpnu představí všechny disciplíny požárního sportu

Disciplíny požárního sportu jsou čtyři, dvě kolektivní a dvě individuální. Na letošním Mistrovství v požárním sportu můžete vidět všechny disciplíny včetně výstupu na věž. 

Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, kde závodník po startu překonává 2 m vysokou bariéru (ženy a dorostenky mají překážku o výšce 0,8 m), uchopí dva kotouče hadic, které rozhodí na nebo za kladinou (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m), kladinu přeběhne, seskočí z ní, hadice spojí, jednu půlspojku napojí na rozdělovač a druhou na proudnici a probíhá cílem. 

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, vážícího 8,5 kg. Soutěžící může startovat z nízkého nebo vysokého startu. Po odstartování vyběhne k věži se žebříkem v ruce, ten zavěsí na parapetní desku ve 2.podlaží, vyleze po něm, sedne si na parapetní desku a žebřík zavěsí o patro výše. Tímto způsobem se soutěžící musí dostat až do 4. podlaží a dotknout se oběma nohama podlahy. 

Štafetu 4 x 100 metrů s překážkami plní čtyři členové týmu. Úkolem je v co nejkratším čase překonat všechny překážky a donést do cíle štafetový kolík, v tomto případě hasičskou proudnici. Na prvním úseku překonává soutěžící překážku, tzv. domeček, pomocí žebříku (ženy a dorostenky překonávají překážku s oknem), na druhém úseku člen týmu překoná bariéru o výšce 2 m (ženy a dorostenky nízkou překážku), soutěžící na třetím úseku uchopí 2 kotouče hadic, rozvine je na nebo za kladinou, přeběhne kladinu (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m), hadice spojí, jednu půlspojku napojí na rozdělovač a druhou na proudnici tak, aby bylo spojení zřetelně vidět. Proudnici odpojí a předá ji poslednímu členovi týmu. Ten uchopí hasicí přístroj a uhasí hořící kapalinu v nádrži, přístroj odloží a proběhne cílem. Ženy a dorostenky na čtvrtém úseku nehasí, pouze uchopí, přenesou a postaví hasicí přístroj na vyznačené místo.

Poslední disciplínu, požární útok, plní 7 členů týmu. Po startu vyběhne celé družstvo od startovní čáry, nastartují motorovou stříkačku, sešroubují přívodní vedení (sací koš a 2 savice), rozvinou dopravní vedení a útočné proudy. Po doběhnutí k terčům je soutěžící musí naplnit vodou (po 10 litrech) a požární útok končí signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry terčů po jejich naplnění. 

Přijďte se podívat na 64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu a 46. Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR konané v Praze. Jste vítáni!